تبلیغات
تازه ترین اخبار افغانستان

تازه ترین اخبار افغانستان
تازه ترین اخبار و تحولات افغانستان از معتبر ترین منابع خبری افغانستان بدون سانسور- Afghanistan News
قالب وبلاگ
نویسندگان
سایت های دیگر
لینک های مفید

برخی نویسندگان افغانستان از فساد در ا فغانستان به عنوان سرطان کشنده ای افغانستان یاد کرده اند که صد فیصد حقیقت دارد و فساد گسترده درافغانستان که ریشه ای عمیق دوانیده و تمام ادارات افغانستان را عمیقا آلوده کرده است برای پیکر نحیف کشورمان از سرطان هم کشنده تر است. ریشه های فساد چنان در تارو پود حکومت افغانستان رخنه کرده است که امروز اگر عالی ترین مقام یا نهادهای به ظاهر مستقل داد از مبارزه با فساد اداری می زنند بازهم در ذهن انسان تردید ایجاد می شود که نکند خود همین داد و فریاد مبارزه با فساد نوعی فساد و سرگرم کردن مردم به این شعارهای فریبنده باشد؟!

می توانم بگویم اگر فساد از افغانستان ریشه کن نشود ریشه ای افغانستان را می کند. منظورم این است که اگر ادارات افغانستان بخصوص ادارات عالی و مقامات بلند رتبه آغشته به فساد باشند حاضرند در برابر پول منافع ملی و ارزشمند ترین منابع اقتصادی و فرهنگی و نظامی کشورمان را به هرکشوری که پول بیشتر بدهد بفروشند و بنیانهای حاکمیت ملی ا فغانستان را با خطر فرو پاشی مواجه نمایند.

چنانچه رسانه ها از رخنه ای استخبارات کشورهای همسایه در عمیقترین لایه های استخبارات افغانستان سخن گفته اند و تنها همین یک فساد در اداره ای استخبارات افغانستان کافی است که تمام امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورمان را به خطر بیندازند.

آقای احمد ارشاد خطیبی در سایت کوفی در مقاله ای تحت عنوان سرطانی بنام فساد اداری درافغانستان فساد عمیق و وحشتناکی را که در ادارات افغانستان وجود دارد به تحلیل گرفته است ایشان در ابتدای مقاله اشاره می کند: "سازمان شفافیت بین المللی در گزارش اخیر خود آورده است که افغانستان پس از سومالیا در رتبه دوم فساد اداری در جهان قرار دارد."

همه می دانیم که این آمار مربوط به سالهای گذشته است وگرنه امسال که الحمد لله با تلاشهای مقامات دلسوز کشورمان، دولت افغانستان به مقام اول فساد درجهان نایل شده است!

 شاید هم این کسب رتبه اول فساد نتیجه تلاشهای تازه ای رئیس جمهور حامد کرزی باشد که در آن سخنرانی تاریخی خود در جمع قوای سه گانه افغانستان به صراحت گفت:"اگر پیش از این مصلحت اندیشی کرده ام  دیگر مصلحت اندیشی نمی کنم و با قاطعیت و جدیت با فساد برخورد می کنم!" اینک داریم ثمره ای دست کشیدن رئیس جمهور مان از مدارا با مفسدین و پرهیز از مصلحت اندیشی های قومی و گروهی و شخصی اش را می بینیم!

فاجعه ای فساد درافغانستان

این کارتون با عنوان"مفسدین درکام فساد" به نقل از سایت کلید در این وبلاگ استفاده شده است

اگر از حق وانصاف نگذریم و صادقانه و دلسوزانه بارویکرد تحقیقی و گره گشایی ریشه ای فساد درافغانستان را بکاویم به این نکته ای بدیهی می رسیم که اساس فساد و هرج و مرجهای سیاسی،امنیتی،اقتصادی و اداری درافغانستان قوم گرایی جاهلانه و بی رحمانه است که با سرکار آمدن افراد جاهل وبی لیاقت در نتیجه به ضرر حتمی تمام اقوام افغانستان و مشکلات روز افزون کشور تمام می شود!

شما خواننده ای عزیز و وطندار وطن دوست و با درد و احساس، شاید با چشم سر مشاهده کرده باشید که در عزل ونصبهای کلیدی ترین پستهای ادارات تا ساده ترین ادارات کشورمان وابستگیهای قومی حرف اول را می زند نه شایستگی و توانایی خدمت و وطن دوستی!

 دانشجویان لایق که از رشته های گوناگون فارغ شده اند اما مدتهاست در خیابانهای پرگردو غبار کابل از میان هزاران نفر بی سوادی که مشغول کارند برای پیدا کردن کار، عبور کرده خودرا به دهلیز ادارات گوناگون می رسانند اما به دلیل نداشتن وابستگی قومی وحزبی و سایر کانالهای ارتباطی و راههای پارتی بازی، همچنان سرگردانند، خوب درک می کنند که چه می گویم!

درحالیکه اگر در استخدام ادارات از آن ادارات شاه کلیدی تا ادارات کلیدی و عادی لیاقت و صداقت کاری و وطن دوستی معیار پذیرش قرار گیرد صد در صد به نفع تمام مردم افغانستان است و موجب پشیرفت و شکوفایی اقتصادی،نظامی،سیاسی و همه جانبه افغانستان می شود که در نتیجه تمام اقوام و ملیتهای ساکن درافغانستان به آرامش وعزت می رسند و دیگر دروازه های سفارتخانه های کشورهای دور ونزدیک افغانستان تا این حد شلوغ و پر از افغانهایی که با هزار التماس و نیاز چشم به راه مجوز ورود به کشورشان ایستاده اند نمی شود.

 

آقای احمدارشاد خطیبی در ادامه مقاله می نویسد" متأسفانه بحران فساد اداری در افغانستان ریشه تاریخی دارد و مانع شکل گیری و ایجاد سیستم سالم اداری درکشور شده است.اگر نگاه منصفانه به تاریخ کشورمان بیندازیم به این نتیجه خواهیم رسید که بیشترین زمامداران کشور ما اهلیت و شایستگی رهبری را نداشتند و در دوران زمامداری خود کوچکترین گامی در راستای کشورداری برنداشتند. آنان تا توانستند اوقات شان را در عیش و نوش سپری کردند و آنچنان زندگی شاهانه داشتند که گویی تخت وتاج نامشروع شان برای همیشه جاویدان می ماند وتنها وظیفه آنان استثمار مردم افغانستان به هدف دوام سلطه آمرانه و خاندانی براین سرزمین داغدیده می باشد. همین مسئله، بزرگترین منبع فساد در کشور ما بوده و به همین سبب است که فساد در افغانستان همواره  از بالا به پائین وجود داشته و این روند هنوزهم ادامه دارد.

این بحران خطر زا در دوران زمامداری جناب حامد کرزی شکل و ابعاد گسترده تری یافته و موجب بدنامی حکومت تحت امر او در سطح جهان گردیده است.غرب بویژه امریکا هم پس از سقوط رژیم طالبان نقش عمده ای در افزایش فساد در افغانستان  داشته و با سرازیر کردن کمک ها فراوان اما بی پرسان دست فساد کاران راباز گذاشتند تا فربه تر شوند و برای آن ها مصئونیت داد. بی تردید سهم غرب در گسترش فساد اداری در کشور ما بیشتر از اداره کابل است، اما غرب که میان ظاهر وباطن آن فاصله عمیقی وجود دارد سعی دارد به افکار عمومی القا سازد که در مبارزه با فسادکاران جدی است و این دولت کابل است که در زمینه مبارزه با فساد کم کاری می کند و حاضر به پذیرش مسئولیت هایش در زمینه نمی باشد. همین غربیان هستند که  برای پیشبرد اهداف خاص شان اداراتی موازی با حکومت افغانستان ساختند و با گماشتن افراد خاصشان در راس این ادارات دست به کارها مشکوک اماپرهزینه میز نند.غرب بجای اینکه مردم و دولت افغانستان را در حل این بحران بزرگ کمک کند دست به سیانمایی می زنند و ازآن به حیث قوه فشار جهت قبولاندن مطالبات خود بر دولت افغانستان سود می برند، مطالباتی که اگر بر آورده شود حاکمیت و اقتدارملی افغانستان را نقض می سازد. درزمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شاهد بودیم که غربیان فشارهای زیادی بردولت افغانستان وارد ساختند که گویا این دولت باید با فساد مبارزه کند؛ اما دیری نگذشت که مقامات غرب خاموشی اختیار کردند و دیگر از مبارزه با این سرطان  اجتماعی سخن نگفتند، گویی فساد مدرن اداری درافغانستان ریشه کن شده است وآنها به دست آورد بزرگی رسیدند. از سوی دیگرفساد پیشه گان ازخدا بیخبر هم تا توانستند بطور نامشروع ثروت اندوزی کردند وبخشی از قدرت سیاسی افغانستان را هم تصاحب شدند. اکنون هیچ جایی برای فساد کاران همچون افغانستان امن نیست، به همین سبب است که مفسدان اداری واقتصادی هیچ گونه ترسی بخود راه نمی دهند و بطور علنی به فساد کاری مصروف اند. در گزارش  جدید سازمان شفافیت بین المللی؛ افغانستان رتبه دوم  فساد را از آن خود کرده است، نگرانی این است که مبادار در گزارش بعدی این سازمان، افغانستان در رتبه  اول قرار بگیرد.

اگر دولت افغانستان و غرب در مبارزه با فساد همچون نه سال گذشته عمل کند بزودی افغانستان در رتبه اول فساد هم قرار خواهد گرفت، اکنون بیش از هر وقت  دیگری نا کارایی برنامه های مبارزه با فساد در کشور ثابت شده و هیچ دلیلی مبنی بر تعقیب این برنامه ها  وجود ندارد.مبارزه با فساد باید از مقامات بالا شروع شود، در مبارزه باآن باید از قوه قهریه در چوکات  قانون استفاده صورت گیرد و بزودی ادارتی که زمینه شاز شیوع فساد می باشند منحل گردند.  با فساد کاران باید از منبع  اقتدار

و قانون برخورد کرد تا برای همیشه  دست از فساد گستری بردارند و افغانستان آزاد و آباد و عاری از فساد و فتنه داشته باشیم." (پایان مقاله خطیبی)

مطالب ذیل در باره فساد را حتما بخوانید:

 

 

 

 

 

  • کاسه ای صبر کانگرس امریکا از فساد و خورد و بردهای کمکها در افغانستان لبریز شده است

 

  • اعترافات جالب و خواندنی رئیس جمهور حامد کرزی در باره موجودیت فساد درافغانستان(قدرت نمایی مفسدین وعجز مسئولین)

 

طبقه بندی: مهمترین اخبار افغانستان،
برچسب ها: فساد، فساد اداری درافغانستان، فساد در افغانستان، فساد اداری، افغانستان،
[ دوشنبه 10 مهر 1391 ] [ 07:39 ب.ظ ] [ مدیریت وبلاگ ]
نظرات
.: طنز جالب وخواندنی افغانستان پارلمان :.
درباره وبلاگ


آخرین اخبار افغانستان از معتبر ترین منابع خبری به صورت گزارشهای لحظه به لحظه از تمام ولایتهای افغانستان بدون هیجگونه سانسور و تغییر در عناوین و متن گزارشها اینجا نشر می شود. تیتر تازه ترین تحولات اجتماعی،سیاسی،امنیتی، اقتصادی،ورزشی،فرهنگی،هنری،حوادث و...کشور را در یک صفحه یکجا بیبینید

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب